Przekształcamy zarządzanie usługami w terenie w proces ograniczania emisji CO2

Od wielu lat angażujemy się w zrównoważony rozwój i zależy nam, aby w przyszłości ograniczyć emisje CO2 – to właśnie jest integralną częścią naszej misji.

 

Kompensacja CO2 przy każdej interwencji

Badania na rzecz lepszej przyszłości

Intensywnie inwestujemy w badania koncentrujące się na technologiach prowadzących do drastycznego ograniczenia CO2. Mimo że istnieje tylko kilka zbadanych i skutecznych metod redukowania emisji CO2, chcemy być pionierami w tym zakresie oraz wspierać czołowych naukowców i projekty.

Trójkolumnowa tabela zawierająca zestawienie metod naturalnych, technologicznych i kombinowanych procesów wychwytywania CO2.
CO2 z atmosfery jest wychwytywany przez minerał oliwinowy na ziemi, gdy w pobliżu znajduje się woda

Projekt Olivine

Nasze działania naukowe koncentrują się na metodach poprawy naturalnego procesu wietrzenia powszechnie dostępnego minerału oliwinu.

Pod wpływem wody i CO2 oliwin rozkłada się i przekształca dwutlenek węgla w stabilne elementy budulcowe skał wapiennych. Ten proces ma fundamentalne znaczenie dla naturalnej zdolności naszej planety do prowadzania obiegu CO2 pomiędzy lądami, oceanami i atmosferą w celu utrzymania stabilnego klimatu. Aby jednak poradzić sobie z dużymi ilościami emisji CO2 pochodzącymi z działalności człowieka, ten powolny naturalny proces wietrzenia musi zostać przyspieszony.

Aktywnie prowadzimy projekt mający na celu przyspieszenie naturalnego procesu wietrzenia oliwinu, który można zastosować w celu znacznej redukcji CO2. We współpracy z „Carbon Drawdown Initiative Carbdown GmbH” badamy, w jaki sposób intensywne wietrzenie oliwinu może doprowadzić do usunięcia CO2  z powietrza na obszarach rolniczych w całej Europie.

Dzięki naszej inwestycji w ten projekt pracujemy nad wychwytywaniem COz atmosfery – mierząc w tonach, a nie w kilogramach.

Nasza współpraca z Project Vesta

Project Vesta to projekt mający na celu usunięcie dwutlenku węgla. Jest prowadzony przez zespół naukowców i przedsiębiorców posiadających wiedzę w dziedzinie biologii morskiej, geochemii, ekologii i wietrzenia oliwinu. Ich misją jest rozwój nauki o wychwytywaniu dwutlenku węgla na wybrzeżu. Chcą odwrócić zmiany klimatyczne, przyspieszając naturalny proces wietrzenia, w którym oliwin wychwytuje CO2 z powietrza i zmniejsza zakwaszenie oceanów. Project Vesta osiąga ten cel, wykorzystując zdolność oceanów do usuwania nadmiaru CO2 z atmosfery w odpowiedniej dla człowieka skali czasowej. Dzięki naszemu partnerstwu z Project Vesta chcemy przyczynić się do pracy naukowej prowadzonej w ramach projektu nad przyspieszeniem tego naturalnego procesu oraz wesprzeć wdrożenie projektu w skali globalnej.

Plaża oliwinowa

Znaczenie wychwytywania dwutlenku węgla na wybrzeżu

Project Vesta ma na celu wdrożenie procesu wychwytywania dwutlenku węgla na wybrzeżu na całym świecie za pomocą powszechnie dostępnego minerału oliwinu. Ten proces nie tylko przyspiesza wychwytywanie CO2 za pomocą ruchów fal w celu złagodzenia zmian klimatycznych, lecz również pomaga odwrócić antropogeniczne zakwaszenie oceanów. Proces ten jest naturalnym, stałym, skalowalnym i przystępnym cenowo rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych. Wykorzystując jednie 0,25% mórz szelfowych Ziemi, Projekt Vesta może usunąć z atmosfery 1 Gt CO2.

FSM Fieldcode członek-założyciel Platformy Negatywnej Emisji

Jesteśmy członkami założycielami Negative Emissions Platform

Negative Emissions Platform to nowo powstałe stowarzyszenie handlowe z siedzibą w Brukseli działające w różnych lokalizacjach geograficznych i branżach. Jego celem jest zapewnienie odpowiednich ram regulacyjnych i finansowych do wdrażania technologii, które trwale usuwają COz atmosfery. Są to działania takie jak na przykład zaawansowane wietrzenie, bioenergia z wychwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla, różne zastosowania biowęgla lub zastosowanie specjalnych urządzeń wychwytujących CO2 bezpośrednio z powietrza. Jako członek Platformy dążymy do osiągnięcia naszego wspólnego celu, którym jest rozwój hybrydowego podejścia umożliwiającego trwałe usunięcie CO2.

Projekt Direct Air Capture

Direct Air Capture (zwany również przechowywaniem wychwyconego w dwutlenku węgla) to ekskluzywny 3,5-letni projekt prowadzony dzięki współpracy technologicznej między RMIT University w Melbourne i Fieldcode. Celem projektu jest opracowanie technologii, która odwraca proces spalania zasobów kopalnych z przeszłości. CO2 z powietrza jest zamieniany ponownie w węgiel, który można bezpiecznie przywrócić do ziemi. W ten sposób możliwe byłoby zamknięcie naturalnego obiegu bez generowania dodatkowych emisji.

Naszym celem jest zwiększenie produkcji z obecnych gramów do ton – abyśmy szybciej osiągnęli istotny wynik i przyczynili się do zdrowszego środowiska.

Projekt współpracy pomiędzy Uniwersytetem RMIT w Melbourne i Fieldcode, polegający na bezpośrednim wychwytywaniu dwutlenku węgla z powietrza (carbon capture storage).

Już dziś działamy na rzecz lepszej przyszłości! Nasz projekt zalesiania w Zimbabwe

Wiemy, że niedługo osiągniemy cel naszej misji. Ale nasza planeta potrzebuje pomocy już teraz!

Lasy są naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla: absorbują CO2 z powietrza przez fotosyntezę i pomagają ograniczyć emisje gazów cieplarnianych generowanych przez człowieka. Wychwycony CO2 zależy od wzrostu masy rośliny. Nasze obliczenia opierają się na 10% wzroście masy rocznie i wynikach 1835 kg wychwyconego CO2 na każdy kilogram pozyskanej biomasy. Analiza wewnętrzna wykazała, że jedna interwencja związana z usługami w terenie wraz z działaniami na miejscu i działaniami administracyjnymi emituje średnio 12 kg CO2.

Lasy są również siedliskiem wielu gatunków i domem dla 80% zwierząt i roślin lądowych. Według FAO, 75% słodkiej wody na świecie pochodzi z zalesionych działów wodnych. Wykorzystujemy tę naturalną przewagę i sadzimy drzewa, aby zrównoważyć ślad węglowy naszych klientów i wzmocnić społeczności dotknięte ubóstwem w krajach rozwijających się.

Dwóch uśmiechniętych mężczyzn siedzi na trawie przed rzeką podczas sadzenia małego drzewka w Dolinie Dolnej Zambezi w Zimbabwe
Mężczyzna w koszulce Fieldcode trzyma sadzonkę stojąc przed dużym drzewem i trawą w tle
Siedzący mężczyzna podlewa małe drzewo, a drugi mężczyzna stoi na drugim planie obok drzewa.

Założyliśmy naszą pierwszą własną farmę sadzenia drzew – na terenie 800 km²!

Znajduje się w RIFA w dolnej Dolinie Zambezi w Zimbabwe. Nasz lokalny zespół pomaga nam także angażować miejscowe społeczności, tworząc dla nich miejsca pracy. W ten sposób lokalni mieszkańcy mogą poprawić swoje warunki życia, a my możemy zapewnić trwałość naszych projektów. 

Skupiamy się na nowych technologiach i nowej nauce. Jednak zanim nasze projekty zostaną w pełni rozwinięte, obserwujemy, jak nasze lasy rosną drzewo po drzewie – dzięki naszym lokalnym społecznościom, zaangażowaniu naszego zespołu i wykorzystaniu naszego know-how.

 

Spróbuj Fieldcode Zacznij teraz
Zapisz się do naszego newslettera Fieldcode    
subscribe