Polityka prywatności

Ochrona danych klientów i wykorzystywanie tych danych wyłącznie w sposób, w jaki nasi klienci tego oczekują oraz działanie zgodnie z prawem są naszymi najwyższymi priorytetami. Dlatego przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych jest dla nas oczywiste. Poza tym chcemy, aby nasi klienci wiedzieli w każdym momencie, kiedy i jakiego rodzaju dane przechowujemy i jak je wykorzystujemy.
 

Odpowiedzialność

Fieldcode Germany GmbH i przedsiębiorstwa powiązane

Siedziba: 
Am Stadtpark 2 
90409 Nürnberg, Niemcy 
Telefon: +49 911 990 990 00
Fax: +49 911 590 589 10

CEO:
Matthias Lübko

CTO:
Alexander Schmid

Inspektor ochrony danych:
Stefan Hofbeck dataprotection@fieldcode.com

Osoba odpowiedzialna za treść na podstawie § 10 akapit 3 niemieckiej ustawy MDStV: Matthias Lübko

 

Gromadzenie danych

Przechowujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie wtedy, gdy sami nam je przekażą np. w związku z zapytaniem kontaktowym, aplikacją online lub wykonaniem umowy. Użytkownicy zostaną poinformowani o celu gromadzenia wymaganych danych w odpowiednich formularzach wejściowych lub kontaktowych.

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nasze serwery internetowe przechowują dane wyłącznie anonimowo, więc przypisanie ich do konkretnej osoby nie jest możliwe.

 

Śledzenie sieci przez Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics i Google Remarketing. Usługi te są oferowane przez Google Inc. („Google”). Można zapobiec pobieraniu danych przez Google Analytics i Google Remarketing, klikając poniższy link. W ten sposób w przeglądarce użytkownika zostanie zainstalowany plik cookie rezygnacji, dzięki któremu podczas odwiedzania tej witryny nie będą zbierane żadne dane:  Wyłączanie Google Analytics

Google Analytics i Google Remarketing są usługami świadczonymi przez Google. Google stosuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu wykorzystywania strony przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Użycie funkcji „anonymizeIP” dla adresu IP użytkownika zagwarantuje skrócenie adresu IP do ostatniego oktetu w obrębie Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki czemu jednoznaczne przypisanie adresu IP nie będzie już możliwe. Google przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA.

Informacje te są wykorzystywane przez Google do analizy korzystania ze strony internetowej. Raporty o działaniach wykonywanych na stronie internetowej są tworzone dla właściciela strony a inne usługi związane z użytkowaniem strony i Internetu są włączone. Informacje będą przekazywane podmiotom trzecim przez Google, jeśli to konieczne, pod warunkiem, że jest to regulowane przez prawo lub podmioty trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Reklamy na stronach internetowych umieszczane są przez Google lub dostawców zewnętrznych. Google i dostawcy zewnętrzni będą wykorzystywać te dane w celu umieszczania reklam na stronach internetowych podmiotów trzecich.

W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google. W dowolnym momencie można cofnąć zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może wyłączyć gromadzenie i przechowywanie plików cookie przez Google, zmieniając odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Aby tak zrobić, należy użyć poniższego linka od pobrania i zainstalowania odpowiedniego dodatku do przeglądarki: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternatywnie można wyłączyć stosowanie plików cookie przez dostawców zewnętrznych, odwiedzając stronę rezygnacji inicjatywy Network Advertising Initiative na www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, asp. Więcej informacji na temat przepisów Google można znaleźć na stronie : https://privacy.google.com.

Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody na stosowanie plików cookie użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/

(Źródło: www.mso-digital.de)

 

Google reCaptcha

Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, w niektórych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. Usługa ta służy głównie do rozróżnienia, czy wpisu dokonuje osoba fizyczna, czy strona jest nadużywana przez maszynę i ma miejsce zautomatyzowane przetwarzanie. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA do Google. Więcej informacji o polityce prywatności Google Inc. znajduje się na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na komputer lub urządzenie mobilne użytkowników podczas odwiedzania strony internetowej i umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie urządzenia użytkownika.

Pliki cookie wykonują wiele różnych zadań, na przykład umożliwiają sprawną nawigację między stronami, zapamiętują preferencje i ogólnie poprawiają wygodę użytkownika. Mogą także pomóc w zapewnieniu, że reklamy wyświetlane online są bardziej odpowiednie dla użytkowników i dostosowane do ich zainteresowań.

Pliki cookie firm zewnętrznych

Niektóre stosowane przez nas pliki cookie pochodzą od firm zewnętrznych, takich jak Google, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Inline Manual i Hubspot, aby zapewnić nam analitykę internetową i informacje na temat naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak firmy te zbierają dane osobowe, należy zapoznać się z ich politykami prywatności: Google and YouTube, Facebook, InstagramLinkedIn, Inline Manual, Capterra i Hubspot.

Techniczne pliki cookie

Te pliki cookie są obowiązkowe, ponieważ ułatwiają korzystanie ze strony internetowej przez włączenie podstawowych funkcji. Niniejsza strona internetowa nie może funkcjonować prawidłowo bez włączonych technicznych plików cookie.

Statystyczne pliki cookie

Te informacje pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z naszą polityką prywatności w części „Śledzenie sieci przez Google Analytics”.

Marketingowe pliki cookie

Używamy tych plików cookie, aby lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej strony internetowej oraz zapewnić lepszą nawigację i spersonalizowane doświadczenie użytkownika.

 

Hiperłącza

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych innych dostawców. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za poufne przetwarzanie danych użytkowników na tych stronach internetowych podmiotów trzecich, ponieważ nie mamy wpływu na to, czy te firmy przestrzegają przepisów o ochronie danych. Prosimy o zasięgnięcie informacji o postępowaniu z danymi osobowymi przez te firmy bezpośrednio na stronach internetowych tych firm.

 

Wykorzystanie danych osobowych

W kolejnych akapitach opisujemy, w jaki sposób Fieldcode może wykorzystywać dane użytkowników.

 

Wizyta na naszej stronie internetowej

Dane osobowe, które użytkownicy przekazują nam za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty elektronicznej (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) będą wykorzystywane wyłącznie do korespondencji z użytkownikami oraz w celu, w jakim te dane zostały nam przekazane.

Informacje zebrane na tej stronie internetowej są przekazywane odpowiedzialnej jednostce w naszej firmie. Ponadto zapewniamy, że nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli wcześniej użytkownicy wyrazili na to zgodę.

Jeśli zlecimy usługodawcom wykonanie i przetwarzanie procesów obsługi, stosunki umowne będą regulowane zgodnie z przepisami ustawowymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Rekrutacja

W związku z podaniem o pracę lub zapytaniem Fieldcode może otrzymać przekazane od użytkowników dane osobowe, takie jak życiorys. Fieldcode wykorzystuje te dane osobowe do celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub odpowiedzi na zapytanie.
 

Pracownicy

W związku z zatrudnieniem pracowników w Fieldcode przetwarzamy dane osobowe, które są prawnie niezbędne do wykonywania ich pracy.

 

Klienci

W związku z naszą współpracą z klientami przetwarzamy dane osobowe klientów, które są niezbędne do realizacji zamówień i umów. Ochrona danych klientów i wykorzystywanie tych danych wyłącznie w sposób, w jaki nasi klienci tego oczekują oraz działanie zgodnie z prawem są naszymi najwyższymi priorytetami. Za pomocą standardu ISO27001 zapewniamy, że dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i traktowane z należytą starannością, a wdrożone przez nas środki są regularnie sprawdzane.

 

Zgoda i wycofanie zgody

W dowolnym momencie można poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Wypowiedzenie/wycofanie zgody lub usunięcie danych nie ma wpływu na dane stosowane do celów rozliczeniowych i księgowych.

Dane osobowe, które zostały nam przekazane za pośrednictwem naszej strony internetowej, są przechowywane wyłącznie do czasu zrealizowania celu, w jakim zostały nam powierzone. Musimy przestrzegać okresów przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym i podatkowym, dlatego okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na dalsze zapisywanie swoich danych osobowych lub jeśli nie są one już istotne, zainicjujemy usunięcie lub zablokowanie danych użytkownika po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia lub dokonamy niezbędnych poprawek (o ile jest to zgodne z obowiązującym prawem). Na życzenie użytkownik może bezpłatnie otrzymać informacje o wszystkich danych osobowych, które uzyskaliśmy od użytkownika. W dowolnym momencie można skorzystać z prawa do bycia zapomnianym oraz prawa do przenoszenia danych.

W przypadku naruszenia danych użytkownik ma prawo odwołać się do organu nadzorczego.

W przypadku wycofania zgody pytania dotyczące ochrony danych w naszej firmie oraz prośby o informacje należy kierować bezpośrednio do naszego wewnętrznego inspektora ochrony danych wymienionego powyżej.

 

Formularze kontaktowe

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych. Podane dane są gromadzone w postaci zaszyfrowanej i przekazywane do nas. Wykorzystujemy przekazane dane wyłącznie do celów przysłanego zapytania.

 

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są sprawdzane z dużą starannością. Nie możemy jednak zawsze ponosić odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność naszych własnych stron internetowych.

Dokumenty aplikacyjne i dane osobowe, które podawane są w formularzu kontaktowym, są przekazywane do Fieldcode wyłącznie drogą e-mailową.

Dokumenty aplikacyjne i dane osobowe są stosowane przez nas wyłącznie w celu wyboru i zatrudnienia kandydatów. Te dane i dokumenty nie są przekazywane podmiotom trzecim poza firmą. Po upływie ustawowo przewidzianych okresów przechowywania dane osobowe są automatycznie usuwane. Ten proces jest regularnie sprawdzany przez naszego inspektora ochrony danych.

 

Bezpieczeństwo danych

Ogólnie Internet jest uważany za niebezpieczne medium. W porównaniu np. z linią telefoniczną, transfer danych w Internecie może być łatwiej podsłuchiwany, nagrywany, a nawet zmieniany przez osoby trzecie.

Podejmujemy środki ostrożności, aby chronić dane użytkowników i zapobiegać nadużyciom z zewnątrz. Stosowane są takie środki, jak szyfrowanie (szyfrowanie SSL), zapory sieciowe, programy do ochrony przed hakerami i manualne środki ostrożności. Szyfrowanie SSL jest aktywne, gdy symbol klucza na dole przeglądarki jest zamknięty, a adres zaczyna się od „httpS://”. Transfer danych jest wówczas chroniony przez SSL (Secure Socket Layer) z 128-bitowym szyfrowaniem, co zapobiega nielegalnemu odczytywaniu danych przez podmioty trzecie. Jeśli szyfrowanie nie jest aktywne, użytkownik powinien ostrożnie rozważyć, czy nadal chce przesyłać poufne informacje przez Internet.

 

Uwagi końcowe

Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo danych osobowych w następujący sposób:

  • wykorzystujemy dane osobowe, jeśli użytkownik przekaże nam je za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz w komunikacji e-mailowej, wyłącznie w celu spełnienia życzenia lub prośby użytkownika,
  • zapewniamy, że nasi pracownicy podlegają obowiązkowi zachowania poufności,
  • zapewniamy, że nasze środki bezpieczeństwa są zgodne z aktualnym stanem techniki,
  • regularnie sprawdzamy nasze systemy pod kątem bezpieczeństwa w celu zapobiegania ewentualnym szkodom, stratom lub nieuprawnionemu dostępowi do danych przechowywanych przez naszą firmę oraz
  • zapewniamy, że nasz inspektor ochrony danych działa zgodnie z oświadczeniem o ochrony danych.

 

Zapisz się do naszego newslettera Fieldcode    
subscribe