Przejmij kontrolę i steruj całą siecią usług z jednego miejsca

Pełen przegląd wszystkich działań w terenie za pomocą jednego rozwiązania w chmurze.

Nasze oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie oparte na IoT pomoże Ci uzyskać wgląd w dane w czasie rzeczywistym, umożliwi korzystanie z interaktywnych analiz oraz wprowadzi AI do Twoich operacji. Przejście ze wsparcia reaktywnego na proaktywne zoptymalizuje pracę w terenie na każdym poziomie oraz poprawi Twoją wydajność i skuteczność.

Połącz Fieldcode z siecią usług w prosty sposób

Zintegruj Fieldcode z istniejącymi procesami i narzędziami w krótkim czasie za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” – bez żadnych umiejętności programistycznych. Zgłoszenia z CRM lub innego systemu ITSM będą synchronizowane i nieustannie aktualizowane w obu kierunkach przez cały cykl pracy nad zgłoszeniem.

Korzystaj z jednego systemu we wszystkich językach i strefach czasowych

Jeden ujednolicony system umożliwi Ci komunikację w lokalnych językach i strefach czasowych na całym świecie. Lokalne ustawienia i wielojęzyczny interfejs użytkownika umożliwią Twoim pracownikom szybkie zapoznanie się z programem i ograniczą potrzebę szkoleń. Zgłoszenia utworzone w lokalnym języku można zamienić jednocześnie na kilka innych języków i ustawień czasowych.

Wyświetlaj wszystkie poziomy usług w jednym widoku

Uzyskaj większą przejrzystość dzięki zebraniu wszystkich poziomów sieci usług w jednym widoku. Kompleksowy przegląd wszystkich zgłoszeń umożliwi Ci osiągnięcie wskaźników KPI. W ten sposób zapewnisz wysoką wydajność, niezależnie od tego, czy świadczysz usługi z własnym zespołem, czy za pośrednictwem wyznaczonych dostawców lub ich partnerów.

Połącz wszystkie zasoby IoT z siecią usług w terenie

Możesz w pełni zautomatyzować tworzenie zdarzeń na podstawie statusu urządzenia lub wstępne zdefiniowanego okresu konserwacji. Zapewnij przestrzeganie cyklów konserwacji i wykonywanie regularnych czynności dotyczących zarządzanych zasobów. Konserwuj i monitoruj wszystkie podłączone zasoby oraz zarządzaj nimi, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć manualne procesy dzięki naszej funkcji planowania usług. Twórz zdarzenia usługowe do okresowej konserwacji automatycznie lub za pomocą czujników IoT podłączonych do Fieldcode.

Zobacz więcej rozwiązań